GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

cuoc chien xuyen-the-ky-2-cuoc-chien-xuyen-the-ky-2

encuoc chien xuyen-the-ky-2-cuoc-chien-xuyen-the-ky-2

Cuộc chiến xuyên thế kỹ

Cuộc chiến xuyên thế kỹ

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ diệu

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ diệu

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ diệu

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ diệu

bũ tói kỳ di

bữ tối kỳ di

bữ tối kỳ diệu

cuoc chien chien xuyen-the-ki-1

cuoc chien chien xuyen-the-ki-1

cuoc chien chien xuyen-the-ki-1

Cuộc chiến xuyên thế kỷ

Cách chơi game Cuộc chiến xuyên thế kỷ

Nhiệm vụ của bạn là tấn công và phá hủy căn cứ của quân địch đồng thời cũng phải bảo vệ tốt căn cứ của mình.

Sử dụng chuột kích vào Menu hoặc lựa chọn quân phù hợp. Bạn phải xin các chủng quân, nâng cấp vũ khí và hệ thống phòng ngự để thực hiện tấn công và phòng thủ một cách hiệu quả.


  • 1
  • 2