GAME VUI 24H

TOP GAME SEARCHES

xep hinh tetris

xep hinh tetris

game xep hinh tetris-2

game xep hinh tetris-2013

game xep hinh tetris-2013

game xep hinh tetris-2

xep hinh tetris

game xep hinh tetris-2

game xep hinh tetris-2

game xep hinh tetris-2013

xep hinh tetris

xep hinh tetris

xep hinh tetris

game xep hinh tetris-2

game xep hinh tetris-2013

xep hinh tetris

xep hinh tetris

xep hinh tetris

xep hinh tetris

game xep hinh tetris-2

Xếp hình Tetris

Cách chơi game Xếp hình Tetris

Cùng giải trí với game văn phòng, trí tuệ Xếp hình Tetris truyền thống nhưng với những hình ảnh mới vô cùng thú vị và đẹp mắt ^^

Sử dụng phím mũi tên ↑ để đổi khối hình, dùng mũi tên ↓ ← → để di chuyển khối hình.


  • 1
  • 2